REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO stylcollection.com.pl

 

I. WSTĘP 

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://stylcollection.com.pl prowadzony jest przez firmę A & G GRZEGORZ KARPIŃSKI z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Pegaza 19/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEID pod numerem NIP: 8511031980, REGON: 810552451.

2. Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy https://stylcollection.com.pl oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. 

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Sklep https://stylcollection.com.pl zajmuje się sprzedażą gotowych wyrobów tekstylnych za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie niezbędne informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej https://stylcollection.com.pl 

2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Klient składający zamówienie automatycznie wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepu. 

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie multimedialne (np. komputer, laptop, tablet, smartphone) z oprogramowaniem poprawnie interpretującym kod HTML5 / CSS3 i JavaScript (np. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox lub Chrome) oraz dostępem do sieci Internet. Dodatkowo oprogramowanie powinno akceptować tzw. pliki Cookies. 

5. Ceny produktów w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

6. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na stronie internetowej https://stylcollection.com.pl

7. Do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularzy zamówienia na stronie https://stylcollection.com.pl oraz ich zatwierdzenie przyciskiem “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” 

8. Podane informacje przez Klienta w sklepie podczas wypełniania formularzy zamówienia powinny być zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie https://stylcollection.com.pl

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularzy zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia). 

10. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży w postaci  faktury VAT lub paragonu, który jest równocześnie dowodem zakupu. 

11. Po złożeniu zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość zawierającą informację o przyjęciu zamówienia, a także o numerze zamówienia. 

12. W przypadku złożenia zamówienia z przedpłatą na konto i nieotrzymaniu płatności przez sklep https://stylcollection.com.pl w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep https://stylcollection.com.pl zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia. 

III. PŁATNOŚCI 

  1. Sklep https://stylcollection.com.pl umożliwia następujące formy płatności, z możliwością wyboru podczas składania zamówienia: 
    1. Płatność PayU od razu przy zakupie 
    2. Płatność przelewem na rachunek bankowy.
    Bank Millennium SA  - Millennium - Centrum Rozliczeniowe; 80-887 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16

PLN: 04116022020000000017112308

 

IV. DOSTAWA 

1. Dostawa towarów dostępna jest na terytorium PolskiW przypadku wysyłki do innych państw należy zapytać o koszt wysyłki. 

2. Koszt wysyłki na terenie Polski jest zgodny z wybraną formą transportu. 

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy dostawy: Przesyłka kurierska, Paczkomaty InPost.

4. Dla przesyłek z przedpłatą na konto termin dostawy do Klienta wynosi do 7 dni roboczych od dnia otrzymania płatności dla doręczeń w kraju.

5. Zamówiony towar jest wysyłany na adres podany w formularzu zamówienia jako adres dostawy. 

6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem StylCollection w celu wyjaśnienia sprawy. 

V. REKLAMACJE 

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 

2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem oraz wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (przecięcia, rozdarcia, przekłucia itp.). 

3. Aby reklamacja została przyjęta wraz z reklamowanym produktem należy przesłać do siedziby sklepu Styl Collection  informację o reklamacji wraz z dowodem zakupu.

4. Klient powinien w formularzu reklamacji towaru lub oświadczeniu umieścić swoje żądania tj. czy reklamowany produkt ma być naprawiony, wymieniony na inny egzemplarz lub zwrot gotówki. 

5. Sklep Styl Collection rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia zwrotu przez pracownika sklepu. 

6. W przypadku kiedy rozpatrzenie reklamacji jest pozytywne sklep zwraca Klientowi koszt zakupionego towaru. 

7. Reklamowany produkt należy odesłać na swój koszt, który w przypadku uznania reklamacji za uzasadniona zostanie zwrócony nabywcy. 

8. W przypadku kiedy reklamacja została nie uwzględniona koszt przesyłki ponosi Klient. 

VI. ZWROTY 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. 

 
2. Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (formularz dodany do zamówienia) i przesłać towar na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym, na adres: 

Styl Collection A& G GRZEGORZ KARPIŃSKI, ulica Pegaza 19/2, 71-790 Szczecin

3. Zwrotom nie podlega towar używany. 

4. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu w postaci faktury VAT lub paragonu.

5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru sklep zwróci pieniądze za zwracany towar na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub konto PayU

VII. WYMIANY 

1. Klient ma prawo do skorzystania z wymiany towaru zakupionego w naszym sklepie na inny rozmiar do 7 dni od dnia odebrania przesyłki. 

2. Odsyłany towar powinien być w stanie niezmienionym (np. posiadać oryginalne metki). Towar nie spełniający tych wymagań może nie zostać dopuszczony do wymiany i odesłany do Klienta. 

3. Wraz z odsyłanym towarem należy wysłać dowód zakupu (faktura VAT lub paragon ) oraz wypełnić formularz wymiany towaru który jest dołączany do zakupionego towaru. 

4. Wymiana realizowana jest do 7 dni roboczych od otrzymania towaru. 

5. Sklep Styl Collection nie przyjmuje paczek płatnych za pobraniem przy odbiorze. 

VIII. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Styl Collection A& G GRZEGORZ KARPIŃSKI, ulica Pegaza 19/2, 71-790 Szczecin – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych. 

2. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży. 

3. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line w sklepie stylcollection.com.pl są przekazywane spółce PayU.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy czy faktury zawierane poprzez sklep stylcollection.com.pl zawierane są w języku polskim. 

2. Sklep stylcollection.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. 

3. O zmianie Regulaminu, sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu o brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.